• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Białe plamy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

2023-02-09

O sytuacji pacjentów hematoonkologicznych rozmawiano podczas sesji „Priorytety w obszarze chorób hematologicznych. Pacjent w Centrum Uwagi”, która odbyła się 25 stycznia br. w ramach konferencji „Priorytety w Ochronie Służby Zdrowia 2023”. 

W panelu udział wzięli prof. dr. Hab. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, Katarzyna Lisowska, przedstawicielka Stowarzyszenia „Hematoonkologiczni”, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Mateusz Oczkowski, naczelnik Wydziału Refundacyjnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji MZ oraz prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Wszyscy eksperci zgodnie przyznali, że w ostatnich latach w hematoonkologii dokonał się prawdziwy skok jakościowy, jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnych terapii. Równocześnie, jak podkreśliła prof. Ewa Lech-Marańda, nadal istnieją niezaspokojone potrzeby pacjentów obejmujące organizację leczenia, refundację oraz diagnostykę chorób hematoonkologicznych. 

Prof. Agnieszka Wierzbowska wskazała, że jedną z takich białych plam w refundacji jest brak leczenia podtrzymującego dla chorych na ostrą białaczkę szpikową, którzy z różnych powodów nie mogą dokończyć intensywnego leczenia. - Dla tej grupy chorych w Europie i w na świecie zarejestrowane jest leczenie podtrzymujące – azacytydyna doustna. To forma nisko dawkowanej chemioterapii, która jest podawana chorym w remisji, żeby zapobiec wystąpieniu nawrotom białaczki. Jej zastosowanie w leczeniu podtrzymującym wydłuża istotnie całkowite przeżycie w porównaniu do grupy chorych, którzy takiego leczenia nie otrzymywali – wskazała klinicystka. Dodała, że mając komfortową sytuację w innych grupach pacjentów, resort powinien pomyśleć również o tych rzadkich przypadkach pacjentów, którzy nie ze swojej winy nie mogą kontynuować intensywnego leczenia. 

Klinicyści oraz konsultant krajowa ds. hematologii wielokrotnie podkreślali wzorową współpracę z urzędnikami resortu zdrowia, co dobrze wróży na przyszłość. 

Katarzyna Lisowska, w imieniu pacjentów, podkreśliła, że rok 2022 był rzeczywiście bardzo dobry dla chorych, jeśli chodzi o dostępność do leków i ma nadzieję, że w 2023 będzie podobnie. Przedstawicielka Stowarzyszenia „Hematoonkologiczni” zwróciła także uwagę na problemy wynikające z aktualnie obowiązujących procedur związanych z przetaczaniem krwi. W odpowiedzi prof. Ewa Lech-Marańda zapewniła, że jest procedowana zmiana, by pacjent po przetoczeniu nie musiał przebywać w szpitalu całą dobę, lecz tylko dwie godziny.

 

Źródła:

https://www.termedia.pl/onkologia/Priorytety-w-obszarze-chorob-hematologicznych-,50255.html

https://www.cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/choroby-krwi-zrobiono-wiele-ale-nadal-mamy-biale-plamy

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners