• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Innowacyjna Radioterapia: „Fakty i mity wokół radioterapii”

2023-09-05

Przedstawiamy materiał informacyjno – edukacyjny pt. „Fakty i mity wokół radioterapii”.  Film został opracowany w ramach Partnerstwa na rzecz zwiększania wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii. Celem animacji jest przybliżenie radioterapii i obalenie mitów, które nadal pojawiają się w przestrzeni publicznej. 

Odpowiednie planowanie radioterapii ma na celu dostarczenie możliwie jak największej dawki promieniowania do określonej objętości, w której znajdują się komórki nowotworowe przy maksymalnej ochronie tkanek zdrowych, które znajdują się wokół napromienionej objętości (które w przypadku braku ochrony mogłyby zostać uszkodzone). Zjawiska wywołane działaniem promieniowania powodują uszkodzenie DNA komórki nowotworowej, uniemożliwiając jej dalszy podział lub powodując jej śmierć. Nowoczesna radioterapia prowadzona jest tak precyzyjnie jak to tylko możliwe, z wykorzystaniem nowoczesnych technik planowania i dostarczania dawki. Pozwala to na najlepszą ochroną tkanek zdrowych przy jednoczesnym dostarczeniu wysokiej dawki do docelowej objętości nowotworu. Ze względu na umiejscowienie źródła promieniowania w stosunku do organizmu chorego, wyróżniamy dwie metody radioterapii: teleradioterapię – źródło znajduje się poza nim oraz brachyterapię – źródło jest wprowadzane do jego wnętrza. Leczenie promieniami jest przeprowadzane przez zespół ekspertów: techników radioterapii, fizyków medycznych i lekarzy onkologów-radioterapeutów. Te trzy zawody medyczne stanowią trzon radioterapii i każda z grup zawodowych ma bardzo duży wkład w dokładność leczenia i jego prawidłowy przebieg. 

Szacuje się, że od 50% do 70% wszystkich pacjentów chorych na nowotwory złośliwe wymaga radioterapii na pewnym etapie swojego leczenia. Radioterapia jest jedną z trzech najważniejszych metod leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Radioterapia jest trochę tajemniczą metodą leczenia, ponieważ w trakcie napromieniania chory nie odczuwa nic. Promieniowanie nie wydziela ciepła (a przynajmniej nie na odczuwalnym poziomie). Nie czuje się prądów. Całość procesu napromieniania przypomina wykonywanie zdjęcia rentgenowskiego czy tomografii komputerowej. Jednak pomimo tego, że radioterapia jest bezbolesna, na przestrzeni lat narosło wokół niej wiele mitów. Aby je obalić przygotowaliśmy w ramach Partnerstwa na rzecz zwiększania wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii animację, która obala mity i przedstawia fakty związane z radioterapią. 

 

 

***

Partnerstwo na rzecz zwiększania wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii to inicjatywa, w ramach której realizowane są aktywności poszerzające wiedzę na temat radioterapii. Aktywności są prowadzone w zakresie:  przekazywania wiedzy zgodnie z wytycznymi;  udostępniania treści, w tym na portalu informacyjnym innowacyjnaradioterapia.pl; podejmowania działań w trosce o pacjentów onkologicznych.

W przypadku pytań zachęcamy do skonsultowania się z onkologiem-radioterapeutą.

Konsultacja merytoryczna animacji: dr Mateusz Spałek 

 

 

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners