• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Powstał gabinet dla pacjentów, który po raz pierwszy zgłaszają się do Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

2023-10-31

W Narodowym Instytucie Onkologii (NIO) w Gliwicach otwarto Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej (GPPO). Są w nim przyjmowani zarówno pacjenci, u których potwierdzono już chorobę nowotworową, jak i ci, u których wyniki badań jedynie sugerują nowotwór złośliwy.

Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej mieści się w pokoju nr 007 znajdującym się na parterze budynku klinicznego NIO. Pacjenci przyjmowani są w nim dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki) w godzinach od 7.00 do 15.00. Termin wizyty ustalany jest przez Call Center telefonicznie (32 278 88 88), mailowo (onkologia@gliwice.nio.gov.pl) lub osobiście. W dniu wyznaczonej wizyty pacjent zgłasza się najpierw do rejestracji, skąd kierowany jest do pielęgniarki, która przeprowadza z nim wywiad, skanuje dostarczoną przez niego dokumentację medyczną i po zebraniu najistotniejszych informacji przekazuje go lekarzowi. Ten bada pacjenta, analizuje problem i ustala dalsze postępowanie:

Wcale nierzadko zdarza się też, że lekarz od razu stwierdza brak objawów sugerujących chorobę nowotworową i przekazuje to szczęśliwemu pacjentowi.

W Gabinecie Pierwszorazowej Porady Onkologicznej porad udzielają lekarze I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii i to oni są odpowiedzialni za ustalenie dalszego postępowania i w razie potrzeby – niezwłocznie kierują pacjenta do pogłębionej diagnostyki, np. badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, biopsji cienko- lub gruboigłowej, kolonoskopii, gastroskopii, czy badań laboratoryjnych. Pogłębiona diagnostyka ma przynieść odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu zaawansowania jest nowotwór i pomoże szybciej wdrożyć adekwatne leczenie – chirurgię, radioterapię lub leczenie systemowe.

W celu usprawnienia wizyty do dyspozycji lekarzy dyżurujących w Gabinecie Pierwszorazowej Porady Onkologicznej oddelegowano dwie sekretarki medyczne, które realizują ich zlecenia, mając dostęp do szybkich terminów niezbędnych badań i konsultacji. Jeśli pacjent wymaga konsultacji innego specjalisty spoza NIO, np. z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii, laryngologii, pulmonologii, neurologii, kardiologii, hepatologii czy gastroenterologii, termin takiej konsultacji ustala dla niego koordynator. Jest to osoba wyznaczona do udzielania pomocy pacjentowi na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Nadzór nad Gabinetem Pierwszorazowej Porady Onkologicznej pełni osobiście prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. Prof. Krzysztof Składowski jest też jednym z lekarzy dyżurujących w tym gabinecie i to on kontroluje, aprobuje lub wydaje ostateczne zalecenia.

Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej powstał z myślą o pacjentach, u których istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, lecz brakuje ostatecznej lub pełnej diagnozy – tłumaczy prof. Krzysztof Składowski. – Celem, który nam przyświecał od początku, było maksymalne skrócenie ich onkologicznej ścieżki diagnostyczno-leczniczej, zwłaszcza że nierzadko tacy pacjenci czekają kilka miesięcy na poradę specjalisty, wyznaczone przez niego badania i ich wyniki. Chodzi więc o to, aby tu, w Instytucie, lub w kooperujących z nami szpitalach już bez zwłoki, jak najszybciej trafili do właściwego zespołu specjalistów, którzy zastosują u nich terapię adekwatną do rozpoznanego nowotworu. Na przykład, pacjent z rakiem jelita grubego ma trafić do Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, pacjent z rakiem płuca będzie leczony przez zespół płucny, chorą na raka piersi zajmą się specjaliści z Breast Unitu, a chorego na białaczkę czy chłoniaka powinien przejąć zespół specjalizujący się w leczeniu nowotworów krwi. Poza tym pacjenci, u których objawy i wyniki badań nie potwierdzają nowotworu, otrzymują poradę, czy wymagają leczenia, jakiego i gdzie mogą się w tym celu udać z naszym skierowaniem – dodaje prof. Krzysztof Składowski.

Zdaniem lekarzy „przypisanie” pacjenta z konkretnym rozpoznaniem do zespołu specjalistów posiadających największe doświadczenie w leczeniu danej jednostki chorobowej zwiększa jego szanse na wyleczenie. Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej został uruchomiony m.in. po to, aby skrócić i usprawnić pacjentom drogę do tych specjalistów.

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners