• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

TAK dla leczenia neoadjuwantowego w raku płuca

2024-04-26

Prezes AOTMiT opowiedział się za refundacją nowoczesnego leczenia neoadjuwantowego u pacjentów chorujących na raka płuca[1]. Wyniki analiz dotyczących skuteczności stosowania immunoterapii niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią wskazują, że terapia taka pozwala na znaczące obniżenie ryzyka progresji, nawrotu lub zgonu w porównaniu do pacjentów, u których zabieg operacyjny poprzedza podanie chemioterapii. 

Pomimo bardzo szerokiego wachlarza nowoczesnych terapii stosowanych u pacjentów z rakiem płuca, choroba ta, wykryta w zaawansowanym stadium, wciąż jest nieuleczalna. Jedyną naprawdę skuteczną formą leczenia pozostaje resekcja guza, a do zabiegów operacyjnych kwalifikuje się około 20% chorych. By zapewnić jak największe szanse na pozbycie się wszystkich komórek nowotworowych, w tym tzw. mikroprzerzutów, które mogą pozostawać niewykrywalne w badaniach obrazowych i niewidoczne gołym okiem przez chirurga, stosuje się leczenie okołooperacyjne. Jednym z jego rodzajów jest terapia neoadjuwantowa, czyli podawana pacjentowi przed zabiegiem. Ma ona za zadanie ograniczenie zakresu leczenia głównego poprzez zmniejszenie stopnia zaawansowania nowotworu i zniszczenie rozsianych komórek nowotworowych.

Obecnie u polskich pacjentów z rakiem płuca, kwalifikujących się do operacji, jako leczenie neoadjuwantowe stosuje się najczęściej chemioterapię. Dane z badania rejestracyjnego CheckMate 816 pokazują, że skuteczną alternatywą dla tego rodzaju terapii jest immunoterapia niwolumabem połączona z chemioterapią opartą na związkach platyny. Wyniki ponad 3-letniej obserwacji pacjentów leczonych w ramach tego badania pokazują przewagę badanego schematu, m.in. pod względem obniżenia ryzyka wystąpienia zdarzenia progresji, nawrotu lub zgonu o 51% w stosunku do samej chemioterapii[2].

- Pozytywna opinia Prezesa AOTMiT to ważny krok w kierunku uzupełniania dostępnych w Polsce opcji leczenia raka płuca o te standardowo stosowane w innych krajach europejskich – mówi Agata Nowicka ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca oddział Szczecin. 

Rekomendacja Prezesa AOTMiT jest jednym z kluczowych punktów procesu refundacyjnego. Udostępnienie terapii w ramach programu lekowego B.6 wymaga jednak kolejnych decyzji na szczeblu ministerialnym. 

Widzimy, że zapoczątkowana w ubiegłym roku przebudowa programu lekowego, połączona z uzupełnieniem go o nowe opcje terapeutyczne, nadała początek potrzebnym zmianom w dostępie do leczenia raka płuca. Mamy nadzieję, że Minister Zdrowia przychyli się do wniosku o udostępnienie chorym leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią – podsumowuje Nowicka.

Leczenie takie, w przypadku refundacji, dedykowane będzie dla dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z wysokim ryzykiem nawrotu, u których ekspresja PD–L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 1%.

 

 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners