• YouTube
  • Facebook
  • Twiter

Newsletter

Zgoda RODO

Jak wygląda diagnostyka raka piersi?

2024-07-03

Raka piersi rozpoznaje się na podstawie badania histopatologicznego oraz obrazowego. Badanie histopatologiczne polega na pobraniu tkanki guza za pomocą biopsji. 

Należy pamiętać, że rozpoznanie raka piersi jest możliwe wyłącznie dzięki biopsji gruboigłowej piersi. Wynik badania histopatologicznego – biopsji musi zawierać takie informacje jak:

INWAZYJNOŚĆ czyli, czy występują przerzuty nowotworu do innych narządów,

PODTYP RAKA PIERSI najczęściej występującym jest rak przewodowy – występuje u ok. 70% chorych; u ok. 20% chorych diagnozuje się raka bez specjalnego typu tzw. NST (z ang. No Special Type) lub zrazikowy. Pozostałych kilka procent to inne, bardzo rzadkie podtypy,

STOPIEŃ ZŁOŚLIWOŚCI NOWOTWORU określa się go w 3-stopniowej skali:

 

STAN RECEPTORÓW / PODTYP BIOLOGICZNY ich określenie jest bardzo istotne w całym rozpoznaniu, ponieważ to od nich zależy dobór metody leczenia. Informację o typie nowotworu daje wynik badania histopatologicznego materiału, który został uzyskany z biopsji gruboigłowej.

Rozróżniamy receptory:

Badania histopatologiczne – ile się czeka na wyniki? Na wyniki badania histopatologicznego czeka się zazwyczaj od jednego do trzech tygodni. 

 

RODZAJE BADAŃ OBRAZOWYCH

Część z niżej wymienionych badań, jak mammografia czy USG, wykonuje się w ramach profilaktyki przeciwnowotworowej. Na etapie diagnostyki te badania zostają powtórzone.

1. MAMMOGRAFIA

Powinna być wykonywana zawsze w obu piersiach. Pozwala na ocenę wielkości guza oraz czy nie jest to rak wieloogniskowy (co oznacza, że występują liczne zmiany w jednej piersi).

Standardem jest, że jeśli mammografia wykaże dwa ogniska nowotworowe, to trzeba wykonać dwie biopsje. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi guz jest za mały, żeby wykonać biopsję gruboigłową lub guzy są położone zbyt blisko siebie – wówczas drugiego badania się nie wykonuje.

Mammografię należy wykonać zawsze w ramach diagnostyki nowotworu. Jeśli podejrzewamy raka wieloogniskowego można wykonać mammografię z tomosyntezą  i z podaniem kontrastu, czyli tzw. CENZ – mammografia 3D prześwietlająca pierś milimetr po milimetrze, układając ją pod różnymi kątami. Pozwala na uzyskanie 400 zdjęć piersi w trakcie jednego badania, podczas gdy dzięki klasycznej mammografii uzyskuje się 4 zdjęcia. Niestety, mammografię 3D z tomosyntezą wykonuje mała liczba ośrodków w Polsce ze względu na kosztowną aparaturę. Aby rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z nowotworem wieloogniskowym wykonuje się też rezonans magnetyczny piersi. Dzięki tym badaniom uniknie się błędu podczas kwalifikacji pacjentki do zabiegu operacyjnego.

Dlaczego mammografia powinna dotyczyć obu piersi, a nie tylko tej, w której jest nowotwór? 

Po pierwsze – nowotwór może być jednocześnie obustronnym rakiem piersi, a po drugie – w jednej piersi pacjentka może mieć kilka ognisk raka. Zdarza się nawet, że mogą to być nowotwory o różnym podtypie biologicznym (niekiedy 3 różne w jednej piersi).

2. USG

Pozwala ocenić, czy występują przerzuty do węzłów chłonnych. Czasem, jeśli węzły chłonne są widocznie powiększone, wykonuje się biopsję cienkoigłową podejrzanego węzła chłonnego w pasze. Wystąpienie przerzutów również wpływa na dobór metody leczenia. Warto pamiętać, że aby wykonać USG piersi – wymagane jest skierowanie.

3. RTG KLATKI PIERSIOWEJ I USG JAMY BRZUSZNEJ

To badania dodatkowe, które wykonuje się u kobiet z bardzo zaawansowanym nowotworem, czyli gdy guz w piersi jest duży i występują przerzuty do węzłów chłonnych.

4. SCYNTYGRAFIA KOŚCI, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ALBO BADANIE PET

Kolejne badania wykonywane w przypadku bardzo zaawansowanego nowotworu. Decyzję o rozszerzeniu diagnostyki na całe ciało, aby wykluczyć przerzuty odległe, podejmuje lekarz prowadzący na podstawie podtypu biologicznego, stanu pacjentki, wyników badań krwi, zgłaszanych przez pacjentkę dolegliwości i przede wszystkim na podstawie zaawansowania raka – większy guz oznacza większe prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów. Przy bardzo małych guzach (np. 1 cm) nie zaleca się wykonywania tomografii czy PETu, ponieważ przy  małym guzie wystąpienie przerzutów odległych jest bliskie 0.

5. BADANIE KRWI

Pozwala ocenić możliwość przeprowadzenia zabiegu operacyjnego czy chemioterapii itp.

6. BADANIE EKG I ECHO SERCA

Te badania wykonuje się w niektórych przypadkach, aby ocenić czy pacjentka kwalifikuje się do potencjalnego przyjmowania leków, po których mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak np. kardiotoksyczność.

7. STADIUM 0 - WCZESNY RAK PIERSI

Stopień "0" rozpoznawany jest w przypadku bardzo wczesnej postaci nowotworu piersi, do której kwalifikowane są raki nienaciekające (przedinwazyjne). W tym stadium choroba jest praktycznie całkowicie wyleczalna, a prowadzone postępowanie terapeutyczne ma na celu uzyskanie miejscowego wyleczenia oraz zapobiegnięcie wystąpienia raka inwazyjnego

 

STADIUM I i II  - WCZESNY RAK PIERSI

Rak piersi w stopniu I oraz II oznacza stadium choroby, w którym lokalizacja komórek nowotworowych jest nadal ograniczona do gruczołu piersiowego i/lub najbliższych pachowych węzłów chłonnych

STADIUM III - MIEJSCOWO ZAAWANSOWANY RAK PIERSI

Rak piersi w stopniu III nazywany jest miejscowo zaawansowanym i oznacza przerzuty nowotworu do regionalnych węzłów chłonnych pachowych i/lub węzłów pod/nadobojczykowych czy piersiowych przy braku przerzutów do narządów odległych. Może naciekać skórę i ścianę klatki piersiowej czy też przybrać postać raka zapalnego

STADIUM IV - ZAAWANSOWANY RAK PIERSI

Uogólniony (rozsiany) rak piersi jest najbardziej zaawansowaną postacią tego nowotworu (wg klasyfikacji TNM jest to nowotwór w stopniu IV) i i oznacza obecność przerzutów odległych, np. w kościach, płucach, wątrobie lub w mózgu. Zaawansowany rak piersi to także stadium nawrotu choroby, za które uznajemy zarówno miejscową wznowę, jak i przerzuty w odległych narządach. Nawrót raka piersi następuje u około 20% chorych po wcześniejszym leczeniu radykalnym

 

Żródło: Łacko A. Leczenie w stadium uogólnienia i nawrotów (aut. ksiąćki) Jassen J. i Krzakowski M. Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Gdańsk: Via Medica, 2009

 

Materiał został opublikowany na stronie internetowej kampanii edukacyjnej: „Wylecz raka piersi HER2+” 
Więcej informacji na: www.wyleczrakapiersi.pl

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Projekt i wykonanie: Net Partners