ONKOLOGICZNI W WALCE Z KORONAWIRUSEM

ONKOLOGICZNI W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Powrót 2020-04-02

ONKOLOGICZNI W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Wspólna inicjatywa

Dołącz do akcji! Razem możemy więcej!
27.03.2020
 
 
ONKOLOGICZNI W WALCE Z KORONAWIRUSEM
 
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych rozpoczyna wspólne działania na rzecz wsparcia placówek onkologicznych w czasie pandemii koronawirusa. W ramach akcji „Onkologiczni w walce z koronawirusem” odbędzie się internetowa zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane leczącym chorych na nowotwory na zakup środków ochrony i testów.
 
Inicjatorką wspólnej inicjatywy na rzecz walki z koronawirusem jest Maria Szuba ze Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg.

W konsultacji z naszymi liderami powstał projekt jak najszerszej formy pomocy, dla jak najszerszego grona potrzebujących, do którego może włączyć się każdy osoba, organizacja, firma. Ten projekt pod nazwą ONKOLOGICZNI W WALCE Z KORONAWIRUSEM, to zbiórka pieniędzy na specjalnym koncie Koalicji na rzecz placówek onkologicznych – centrów onkologii, szpitali, oddziałów i poradni onkologicznych i hematoonkologicznych. Zebrane kwoty  zostaną przekazane poszczególnym placówkom na zakup środków, w tym także testów, do walki z koronawirusem – mówi Krystyna Wechmann, prezes PKPO.
 
W pokonaniu koronawirusa obok maseczek, odzieży ochronnej, respiratorów, sprzętu do odkażania potrzebna jest także wiedza i informacja, jakie środki profilaktyki stosować i jak postępować, by chronić własne zdrowie i nie narażać na zakażenie innych.

Czas mojego najintensywniejszego leczenia – chemioterapii przypadł właśnie na okres pandemii koronawirusa. Nie przerwałem leczenia, kontynuuję je z pełną świadomością, że jako chory na nowotwór,  mam  obniżoną odporność i muszę stosować się ściśle do zaleceń lekarza i ogólnych zasad obowiązujących obecnie wszystkich. Pacjenci onkologiczni w większości są dobrze wyedukowani i otwarci na wiedzę, oraz co najważniejsze zdyscyplinowani. To mam nadzieję,  także pomaga nam w pokonaniu wszystkich niedogodności związanych  z  koronawirusa, który jest dla nas obecnie szczególnym zagrożeniem – dodaje Piotr Fonrobert, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST.
 
W wyjątkowo trudnej sytuacji są pacjenci hematoonkologiczni, zwłaszcza ci właśnie po przeszczepieniach szpiku czy w trakcie leczenia.

System immunologiczny pacjenta hematoonkooogicznego jest zwykle bardzo wyniszczony długim leczeniem, a to on jest najważniejszym orężem w walce z koronawirusem. Dlatego my pacjenci z nowotworami krwi powinniśmy sami narzucić sobie kwarantannę, odizolować się na ile jest to możliwe od innych. Pandemia koronawirusa stwarza dla nas dodatkowe zagrożenie życia – podkreśla Beata Białkowska-Cybula z Fundacji Carita.

W sytuacji pandemii dla pacjentów hematoonkologicznych, z których część wymaga przetoczeń, ale także dla innych chorych, np. po zabiegach onkologicznych potrzebna jest krew, której zaczyna brakować. Znając chęć niesienia pomocy naszych rodaków, wierzymy, że nie zabraknie dawców krwi w tym trudnym czasie, apelujemy o jej oddawanie.
 
Obok chorych, wsparcia wymaga także personel medyczny, który z pełnym zaangażowaniem ratuje nie tylko chorych na koronawirusa, ale prowadzi leczenie pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak nowotwory.

Pamiętam pandemię czarnej ospy z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Moja mama, która jest pielęgniarką epidemiologiczną szczepiła wtedy dzień i noc lekarzy, pielęgniarki. Nie było jej w domu. Była wtedy dla mnie prawdziwą bohaterką, tak jak teraz personel medyczny, który z oddaniem walczy o każdego pacjenta z koronawirusem i o to, aby powstrzymać pandemię – wspomina Aleksandra Rudnicka, rzecznik PKPO.

Hasło Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych „Razem możemy więcej”, 
jest szczególnie aktualne w tym trudnym czasie, kiedy potrzebne są wspólne działania. 

Zapraszamy do włączenia się do naszej akcji i wpłaty dowolnej kwoty na konto 
72 1090 1883 0000 0001 3364 8201 z dopiskiem KORONAWIRUS
 

Nie pobieramy od darowizn opłat ani prowizji – 100% środków trafi do placówek onkologicznych.
 
Informacji na temat akcji
udziela rzecznik PKPO
Aleksandra Rudnicka
tel. 502 071 677
rzecznik@pkopo.pl
Pozostałe wydarzenia
  • Projekt wrześniowej listy leków refundowanych W piątek Ministerstwo Zdrowia opublikowało Projekt wrześniowego obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r.
  • Kompleksowa opieka onkologiczna dla pacjentów z rakiem jelita grubego Ministerstwo Zdrowia przyjęło rozporządzenie o utworzeniu Colorectal Cancer Unitów, czyli ośrodków gwarantujących dostęp do kompleksowego modelu opieki nad pacjentami z rakiem jelita grubego.
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez prezydenta RP projektu ustawy o Funduszu Medycznym Transmisja posiedzenia z 5 sierpnia 2020 r. dot. konsultacji nad projektem ustawy o Funduszu Medycznym.
  • Czy grozi nam delistacja leków? Odpowiada wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski W związku z licznymi zapytaniami od zaniepokojonych pacjentów i liderów organizacji współpracujących z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych dotyczących zmian legislacyjnych proponowanych w ramach projektu ustawy o Funduszu Medycznym oraz rządowym projekcie nowelizacji specustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w czasie pandemii, a także o planowanych zmianach legislacyjnych w 2020 roku, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Aleksandra Rudnicka poprosiła o wypowiedź wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego.
  • Światowy Dzień Raka Płuca 1 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Raka Płuca - nowotworu, na który najczęściej chorują i z powodu którego najczęściej odchodzą pacjenci onkologiczni na całym świecie.
  • Szpiczak plazmocytowy - Czarny punkt na mapie Europy W wielu krajach europejskich pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym leczeni nowoczesnymi terapiami żyją dłużej niż w Polsce, a ich choroba ma charakter przewlekły. - Mogą pracować, prowadzić życie rodzinne oraz realizować plany i marzenia. Chcemy, aby polscy chorzy też mieli taką szansę – apelował Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Carita im. Wiesławy Adamiec oraz Fundację „Żyjmy Zdrowo”.
  • #onkochrona Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, dzięki wsparciu firmy Amgen przygotowała specjalnie dla Państwa „zestaw pierwszej potrzeby” zawierający środki ochrony osobistej dedykowany pacjentom hematoonkologicznym.
  • Gdy naruszone zostają prawa pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta apeluje do organizacji pacjentów o zgłaszanie szystkich niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw pacjenta.