Agnieszka Surwiłło

Agnieszka Surwiłło

Agnieszka Surwiłło

Agnieszka Surwiłło

Zasady żywienia pacjentów ze stomią i chorych na GIST Zasady żywienia pacjentów ze stomią oraz chorych z GIST przedstawia Agnieszka Surwiłło – specjalistka z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych na kierunku Poradnictwo Dietetyczne – Postępy w Żywieniu Człowieka w Instytucie Żywności i Żywienia oraz na kierunku Psychodietetyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.