Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

Wojciech Dereszewski

Troska o zdrowie to inwestycja w kapitał ludzki Wojciech Dereszewski wójt Gminy Kurzętnik w województwie warmińsko-mazurskim jest przykładem samorządowca, który troskę o zdrowie mieszkańców gminy traktuje jako inwestycję w kapitał ludzki. W gminie realizowany jest program darmowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom oraz pilotażowy program profilaktyki raka piersi z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia Braster. Działalność prozdrowotna i profilaktyczna władz Gminy Kurzętnik może być wzorem dla innych samorządowców i zasługuje na jak najszersze propagowanie.