Bogdan Michalski

Bogdan Michalski

Bogdan Michalski

Bogdan Michalski

prof.

Postęp diagnostyczno-terapeutyczny w ginekologii onkologicznej
Artykuł Pana doktora Bogdana Michalskiego „Postęp diagnostyczno-terapeutyczny w ginekologii onkologicznej” daje nam wiedzę o nowotworch żeńskich narządów płciowych „w pigułce”.