Elżbieta Garwacka-Czachor

Elżbieta Garwacka-Czachor

Elżbieta Garwacka-Czachor

Elżbieta Garwacka-Czachor

dr n. med., mgr pielęgniarstwa – Elżbieta Garwacka-Czachor z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, redaktor naczelna czasopisma „Opieka Onkologiczna”
Rola pielęgniarek onkologicznych w edukacji pacjentów chorych na nowotwory Choroba nowotworowa ma współcześnie charakter przewlekły. Wymaga od pacjenta świadomego uczestnictwa w terapii. To właśnie pielęgniarka pomaga choremu lepiej i sprawniej przygotować się do samoobserwacji, samokontroli i samoopieki. O roli pielęgniarek onkologicznych w edukacji pacjentów chorych na nowotwory pisze dr n. med., mgr pielęgniarstwa – Elżbieta Garwacka-Czachor z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, redaktor naczelna czasopisma „Opieka Onkologiczna”.