Jakub Reguła

Jakub Reguła

Jakub Reguła

Jakub Reguła

mgr

Tomoterapia. Unikalne możliwości nowoczesnego systemu napromieniania O tomoterapii – nowym systemie napromienia umożliwiającym wykonywanie precyzyjnych i bezpiecznych zabiegów radioterapii m.in. u pacjentów z mięsakami, pisze mgr Jakub Reguła, specjalista fizyki medycznej, entuzjasta nowoczesnych technologii i rozwiązań w onkologii.