Krystyna de Walden-Gałuszko

Krystyna de Walden-Gałuszko

Krystyna de Walden-Gałuszko

Krystyna de Walden-Gałuszko

Natura wyposażyła nas w silną broń pozwalającą przezwyciężyć zagrożenia – jest nią nadzieja Dr n. med. Paweł Zielazny rozmawia z prof. dr hab. n. med. Krystyną de Walden-Gałuszko, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, o roli psychoonkologii w kompleksowym leczeniu pacjentów onkologicznych.
Rola psychoonkologii w leczeniu bólu

Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko odpowiada na pytania dotycząc psychicznego aspektu bólu i roli psychoonkologii w jego leczeniu.