Magdalena Górska-Doś

Magdalena Górska-Doś

Magdalena Górska-Doś

Magdalena Górska-Doś

dr

Aktywność fizyczna a leczenie nowotworowe Dr Magdalena Górska-Doś pracuje w Zakładzie Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze to aktywność fizyczna osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych oraz powikłania i zaburzenia czynnościowe pacjentów po raku piersi. Od 20 lat współpracuje z Federacją Stowarzyszeń Amazonek oraz z Gorzowskim Stowarzyszeniem Amazonek.