Paweł Zielazny

Paweł Zielazny

Paweł Zielazny

Paweł Zielazny

Psychoonkologia w Polsce. Historia, stan obecny, perspektywy Dr n. med. Paweł Zielazny – psycholog, gerontolog, specjalista zdrowia publicznego. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego w Gdańsku. Paulina Zielińska – psycholog, certyfikowany psychoonkolog PTP. Od lat pracuje w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie z chorymi onkologicznie i przewlekle. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją pomiędzy personelem medycznym a chorym i jego bliskimi. Autorzy artykułu przedstawiają historię, ocenę aktualnego stanu i zadania, jakie stoją przed psychoonkologią w Polsce.