Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Rada Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta 5 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, na którym Rzecznik Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami Rady omówili zadania i priorytety działań. Poprosiliśmy ministra Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta, aby przedstawił koncepcję organizacyjną Rady, jej cele i zadania na najbliższy czas.
Priorytety współpracy z organizacjami pacjentów Z ministrem Bartłomiejem Chmielowcem – nowym Rzecznikiem Praw Pacjenta rozmawiamy o jego wizji tego urzędu i priorytetach współpracy z organizacjami pacjentów.