Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Priorytety współpracy z organizacjami pacjentów Z ministrem Bartłomiejem Chmielowcem – nowym Rzecznikiem Praw Pacjenta rozmawiamy o jego wizji tego urzędu i priorytetach współpracy z organizacjami pacjentów.