Joanna Góra-Tybor

Joanna Góra-Tybor

Joanna Góra-Tybor

Joanna Góra-Tybor

Nowotwory mieloproliferacyjne BCR-ABL ujemne Prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1990 r. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z terapią chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, w szczególności przewlekłej białaczki szpikowej i nowotworów mieloproliferacyjnych BCR-ABL ujemnych. Jest autorką lub współautorką ponad 60 artykułów naukowych z dziedziny hematologii, w tym opublikowanych w prestiżowych czasopismach hematologicznych i onkologicznych m.in.: Blood, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Haematologica.
Terapia nowotworów mieloproliferacyjnych w Polsce Z prof. dr hab. n. med. Joanna Górą-Tybor z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie rozmawiamy o nowotworach mieloproliferacyjnych, standardach ich leczenia w Polsce i Europie.