Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk

prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Diagnostyka raka płuca Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie ocenia stan diagnostyki molekularnej, która jest podstawą w kwalifikacji do innowacyjnego leczenia pacjentów.
Nadchodzi era terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii Z prof. dr hab. n. med. Pawłem Krawczykiem z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rozmawiamy o najnowszych kierunkach rozwoju leczenia chorych na nowotwory i związanymi z tym koniecznymi zmianami w polskim systemie opieki onkologicznej.
Rak płuc Odmiany i perspektywy leczenia