Andrzej Piwowarski

Andrzej Piwowarski

Andrzej Piwowarski

Andrzej Piwowarski

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia. Przełomowe zmiany dla pacjentów i osób niepełnosprawnych Wkraczając w nowy rok mamy wielkie nadzieje, ale też obawy, związane ze skalą wprowadzanych zmian przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotyczą one cyfryzacji, czyli e-recepty i e-wniosku na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz SOW – systemu obsługi wsparcia PFRON-u, także działającego od wielu miesięcy Internetowego Konta Pacjenta. O tych zmianach pisze Andrzej Piwowarski, prezes Stowarzyszenia POL-ILKO.
Zaopatrzenie w wyroby medyczne – projekt nowego rozporządzenia Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej ocenia projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne, który wprowadza wiele niedogodności dla pacjentów, ich opiekunów, personelu medycznego i dystrybutorów.
Być seniorem Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej przedstawia ofertę socjalną skierowaną do seniorów.
Refundacja wyrobów stomijnych Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej porusza problemy dostępu do sprzętu stomijnego.
Dofinansowanie zakupu i napraw protez W dzisiejszym artykule Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej przedstawia możliwości dofinansowań do zakupu protez i kosztów ich utrzymania.
Prawa pacjenta onkologicznego do rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego W tym artykule Andrzej Piwowarski porusza problem dostępu do rehabilitacji, która jest złożonym i skomplikowanym procesem – medycznym, psychicznym i społecznym. W naszej rzeczywistości tak naprawdę zajmujemy się tylko jednym jego elementem, rehabilitacją leczniczą czy inaczej medyczną. Kolejnym elementem, który powoduje bałagan i zamieszanie to funkcjonowanie wielu różnych systemów, z których można korzystać. Czy ktoś nad nimi sprawuje kontrolę i dba o bezpieczeństwo oraz dobro pacjenta? To jest bardzo wątpliwe i trudne do ustalenia.
Zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny Andrzej Piwowarski – prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej, doradca ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – wyjaśnia, komu przyznawany jest zasiłek stały i kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny.
Zasiłek celowy Andrzej Piwowarski – prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej, doradca ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pdpowiada na pytania i porusza problemy z zakresu pomocy socjalnej, doradztwa dla osób niepełnosprawnych w tym dotyczących pozyskania pracy czy zmiany zawodu. W tym artykule wyjaśniamy, kto może otrzymać zasiłek celowy.
Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko wsparcie pacjentów ze stomią Organizacja została założona w roku 1987 pod nazwą Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO. W 2008 roku zmieniliśmy nazwę na Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. Jesteśmy członkiem Europejskiego (EOA) oraz Światowego Stowarzyszenia Stomijnego (IOA). Reprezentujemy 40.000 pacjentów ze stomią w Polsce. Zrzeszamy 1200 członków w 20 oddziałach regionalnych.